O příznivých úÄincích hry na lidskou psychiku, aÅ¥ už u dítÄ›te nebo dospÄ›lého, toho bylo napsáno skuteÄnÄ› mnoho. Není nejmenších pochyb o tom, že hraní pro nás má skuteÄnÄ› mnoho benefitů, a že je to jeden z důvodů, proÄ se mu instinktivnÄ› rádi oddáváme. Co ale zvířata? Hrají si i ona, nebo mají ponÄ›kud jiné mechanismy?

 

SamozÅ™ejmÄ›, každý kdo kdy mÄ›l psa Äi koÄku ví, že i pro nÄ› je hra integrální souÄástí jejich životů. Zde se vÅ¡ak musíme ptát, zda se nejedná jen o náhražku Äinností, kterým by se v divoÄinÄ› vÄ›novali v rámci pÅ™ežití, jako je například lov. Koneckonců, co jiného je aportování balkonku, než honÄ›ní koÅ™isti a její následné donesení smeÄce? Je tedy na místÄ› se ptát, zda skuteÄnÄ› hrají i opravdové hry.

 

štěňata jsou svými hrami typická

 

Zde je pravdou, že záleží na druhu. ObecnÄ› platí, že Äím více je druh sociální a Äím více emocionálnÄ› inteligentní, tím důležitÄ›jší jsou pro nÄ›j hry. Zatímco solitární predátoÅ™i si Äasto hrají pouze ve skuteÄnÄ› raném vÄ›ku, druhy jako vlci, konÄ› (vÄetnÄ› tÄ›ch divokých) nebo kosatky jsou Äasto pozorovány, jak si hrají buÄ s mláÄaty, nebo i mezi sebou.

 

Důvodem je to, že spoleÄné hry neslouží jen k uÄení a upevňování dovedností, které bude mládÄ› potÅ™ebovat jako dospÄ›lé. Slouží také jako způsob, kterým posilujeme pouto mezi jedinci. To ostatnÄ› vidíme i u nás lidí, kdy nás například pravidelné spoleÄné rodinné veÄery strávené například nad deskovou hrou mnohem více stmelují.

 

hry jsou pro děti nezbytné

 

Je samozÅ™ejmé, že zvířata si hrají jiným způsobem, než lidé. OvÅ¡em to, že nevyrábí hraÄky, neznamená, že je nemají. Asi každý nÄ›kdy vidÄ›l smeÄku Å¡těňat, kde nÄ›které z nich naÅ¡lo například klacek nebo i jen pírko, které pak bránilo pÅ™ed svými sourozenci.

 

Ukazuje se tedy, že hra je téměř univerzální potÅ™eba, a že ani v tomto ohledu nejsme my lidé tak speciální, jak bychom si mohli myslet. A to je rozhodnÄ› dobré mít na pamÄ›ti, než se zaÄneme nad zvířata povyÅ¡ovat.