Je pravidlem, že vÅ¡e musí mít nÄ›kde zaÄátek. To platí i o nejrůznÄ›jších hrách. Vždy se musel najít nÄ›kdo, kdo je vymyslel. Otázkou vÅ¡ak je, kdy a kde vznikly ty první, a s jakými hraÄkami si hrály dÄ›ti v dávné minulosti. Historie her je totiž mnohem delší, než by se mohlo na první pohled zdát.

 

Je totiž pravdou, že dÄ›ti si hrály již v dobÄ›, kdy jsme byli pouhou spoleÄností lovců a sbÄ›raÄů. Již tehdy Å¡ermovali klacky, házeli kamením, závodili a dÄ›lali i jiné aktivity. Ty jim mÄ›ly pomoci pÅ™ipravit se na život v dospÄ›losti, na lov a starost o rodinu a kmen.

 

hraní videoher

 

Důkazy o tom samozÅ™ejmÄ› nemáme, avÅ¡ak je velmi pravdÄ›podobné, že se k tÄ›mto hrám pÅ™idávali i dospÄ›lí, zvláštÄ› v Äasech hojnosti, kdy bylo potravy dostatek a nebylo nutné strávit každou volnou chvilku hledáním potravy.

 

Další zmÄ›na pÅ™iÅ¡la s nástupem zemÄ›dÄ›lství, kdy lidé najednou zaÄali mít více Äasu na zábavu. PrávÄ› v té dobÄ› zaÄali vymýšlet nejrůznÄ›jší hry. V té dobÄ› také zaÄaly vznikat první spoleÄenské hry, neboÅ¥ lidé koneÄnÄ› mÄ›li dostatek Äasu a prostÅ™edků k tomu, aby se mohli veÄer v klidu sejít.

 

fotbal patří k oblíbeným hrám

 

PrávÄ› v tÄ›chto prvních civilizacích vznikaly hry, jež hrajeme, byÅ¥ v ponÄ›kud pozmÄ›nÄ›né podobÄ›, dodnes. Příkladem mohou být Å¡achy Äi ÄŒlovÄ›Äe, nezlob se, které vznikly v dneÅ¡ní Indii, nebo Dáma, která má svůj původ v ČínÄ›.

 

Pokud jde o sport, pak i zde se situace pomalu mÄ›nila. DÄ›ti si zaÄaly hrát s nejrůznÄ›jšími vÄ›cmi, jako byly například nafouknuté ovÄí bachory, které sloužily jako první balóny. PostupnÄ› si pak zaÄaly vytvářet pravidla a vznikalo tak mnoho nových her.

 

Vývoj se samozÅ™ejmÄ› nezastavil ani tehdy. PokraÄuje v podstatÄ› jeÅ¡tÄ› dnes, aniž bychom si to uvÄ›domovali, a bude pokraÄovat i nadále. Je totiž jasné, že hry jsou velmi důležitou souÄástí lidské kultury, a jako takové je potÅ™eba je i brát. AÄ se to totiž může zdát zvláštní, bez nich bychom nikdy nebyli tam, kde jsme dnes.