ÄŒasto si říkáte, co tak mohlo vést k úspÄ›chu lidi, kteří nyní stojí na vrcholných manažerských postech? Znáte z vlastní zkuÅ¡enosti, že správnÄ› vést jakýkoliv podnik je úkol veskrze komplexní a plný skrytých i zjevných nástrah? Víte, že úspěšní lidé jim dokázali velmi dobÅ™e Äelit, nevíte ale, jakým způsobem pÅ™esnÄ› jim Äelili? ChtÄ›li byste to vÄ›dÄ›t? Nyní máte skuteÄnÄ› jedineÄnou příležitost to zjistit! Námi pořádaná konference vám na tyto a na mnoho dalších otázek snadno odpoví. PříbÄ›hy růstu, což je Äást jejího názvu vám již jistÄ› napovídá, že úspěšní lidé budou hovoÅ™it o své cestÄ› na vrchol a o vÅ¡ech možných úskalích, jimž museli Äelit a jimž také s úspÄ›chem Äelili. Uvidíte, že i oni jsou jen lidé a že také chybovali. Vy ale nyní máte jedineÄnou příležitost je vyslechnout a jejich chyb se vyvarovat, protože o nich budete dopÅ™edu vÄ›dÄ›t. NÄ›kteří z vás zjistí, v Äem již chybují a co jim brání k úspÄ›chu. Pro každého z vás se ale na této prestižní akci najde inspirace, která pomůže k vlastní cestÄ› na vrchol.

Předání osobních zkušeností z řad úspěšných manažerů

Když absolvujete námi přádanou konferenci PříbÄ›hy růstu a inspirace, pak naÄerpáte mnoho nových podnÄ›tů, informací a postupů. Když chcete být úspěšní, musíte jít svému Å¡tÄ›stí naproti, nesmíte ustrnout na místÄ› a Äekat, až si pro vás úspÄ›ch sám pÅ™ijde. Protože tímto způsobem se ho nedoÄkáte nikdy, to vám můžeme prozradit na rovinu rovnou. Pro ty z vás, kdo se ale rozhodnou nebýt neÄinní a vyjdou svému Å¡tÄ›stí a svému úspÄ›chu vstříc, nabídneme cestu, po které se lze vydat. ÄŒerpejte i vy z bohatých mnohaletých zkuÅ¡eností námi pozvaných Å™eÄníků, pouÄte se z jejich chyb a dbejte jejich rad, jenom tak můžete pÅ™edbÄ›hnout svou konkurenci, která se vždy bude tlaÄit na vaÅ¡e místa. NedopusÅ¥te to, buÄte vždy krok Äi dva pÅ™ed ní!