Seznámil jsem se pÅ™ed 3 mÄ›síci na seznamovací aplikaci s jednou dívkou a rychle jsme spolu zaÄali chodit. MÄ›li jsme nÄ›kolik veÄeří, Å¡li do muzea, bruslili jsme a podobnÄ›. Po pátém rande jsme se políbili a o nÄ›co pozdÄ›ji jsme spolu zaÄali spát. Náš intimní styk byl prostÄ› krásný a nemÄ›lo to chybu. Takový sex jsem v životÄ› nezažil a hroznÄ› se mi to líbilo. Byla to dobrá zábava, ale teÄ jsem si vÅ¡iml, že k ní nic necítím. Je super, milá a hodná, ale já nÄ›jak necítím skuteÄnou lásku k ní. Pouze mÄ› pÅ™itahuje a je podle mÄ› sexy. Je mi z toho velmi smutno a trochu se na sebe zlobím, ale cítím, že musím naslouchat svým pocitům a pÅ™eruÅ¡it náš „vztah“.

love

NicménÄ› spolu pouze chodíme, nejsme ve vztahu. Nevím, jak jí opatrnÄ› říct, že k ní nic necítím, abych ji nezranil. Vím, že mÄ› má opravdu ráda, takže to pro ni může být velká rána a může se cítit Å¡patnÄ›. Chci to udÄ›lat osobnÄ›, cítím, že to k ní bude nejférovÄ›jší. Mám s tím velké potíže. Ale nechci ztrácet Äas a nechci, aby se mnou ztrácela Äas i ona, protože si zaslouží nÄ›koho lepšího. NÄ›koho, kdo ji bude milovat a bude si jí vážit. NejvÄ›tší strach mám z toho, že jí ublížím a potom mÄ› zaÄne nenávidÄ›t.

love

To bych nechtÄ›l. Opravdu bych to nechtÄ›l. Jenže pÅ™ed ní nemůžu tajit pravdu. Cítím se opravdu blbÄ›, že jsem to nechal zajít takhle daleko. Jsem si jistý, že se do mÄ› zamilovala a bojím se, jak pochopí to, co jí Å™eknu. V žádném případÄ› jsem jí nechtÄ›l zámÄ›rnÄ› nechat se do mÄ› zamilovat a pak to ukonÄit, to jsem vůbec nemÄ›l v plánu. Jenže se to stalo a já nÄ›jak nevím, co mám dÄ›lat dál. Myslím si, že za tohle vÅ¡echno můžu já. Já jsem vyvinul iniciativu a takzvanÄ› jí sbalil. A teÄ cítím vinu na své stranÄ› a nevím, jak se s tím mám vypořádat. ChtÄ›l bych, aby to pochopila a byli z nás tÅ™eba dobří kamarádi, ale to se nejspíše nestane…