Opravdu se pÅ™iznám, že každý den, než se ráno probudím, tak se na sebe podívám do zrcadla. Jdu si umýt obliÄej, provedu základní ranní hygienu, ale pak samozÅ™ejmÄ› mám výhodu, že prostÄ› pracuji z domova. StraÅ¡nÄ› ráda pracuji z domova, protože se pÅ™iznám, že jsem do zamÄ›stnání chodila, ale popravdÄ› to dojíždÄ›ní, tak je to takový i znaÄný velký stres, který prostÄ› pro ÄlovÄ›ka ani není dobrý. Tak jsem se rozhodla, že prostÄ› zaÄnu pracovat z domova, protože práce z domova je pro ÄlovÄ›ka mnohem jednodušší. Nemusíte nikde dojíždÄ›t, pÅ™izpůsobíte se svému Äasu a je to rozhodnÄ› lepší, než opravdu musíte nÄ›kde dojíždÄ›t a sedÄ›t tÅ™eba hodinu ve vlaku.

PoÄítaÄ

Protože popravdÄ› se pÅ™iznám, že já jsem tohle zažila, kdy jsem prostÄ› jezdila do práce pravidelnÄ›. Já jsem tam docházela každý den od pondÄ›lka do pátku, a jezdila jsem vlakem a hodinu cestovala. Bylo to opravdu i takové nároÄné, ale já jsem si to neuvÄ›domovala, prostÄ› pro mÄ› to bylo normální, až jsem prostÄ› jednoho dne sedÄ›la a pÅ™emýšlela jsem nad tím, že bych chtÄ›la nÄ›jakou zmÄ›nu, nÄ›co zmÄ›nit, že to cestování je opravdu hrozné. Vlaky mají výluku, a já jsem chtÄ›la opravdu už nÄ›co jiného. I pÅ™esto, že prostÄ› nemám dÄ›ti, a i kdybych prostÄ› mÄ›la dÄ›ti, urÄitÄ› bych dÄ›lala vÅ¡echno jinak, ale i tak jsem prostÄ› chtÄ›la tu zmÄ›nu a zmÄ›nit to, abych prostÄ› nemusela tím vlakem.

PoÄítaÄ

A najednou jsem si Å™ekla, že udÄ›lám vÅ¡echno pro to, abych mohla pracovat doma. NaÅ¡la jsem si práci jako operátorka z domova, což mÄ› straÅ¡nÄ› nadchlo, a najednou vám můžu říct, že se mi straÅ¡nÄ› zmÄ›nil život do lepšího. Protože pracuji z domova, tak si opravdu pÅ™izpůsobuji svůj Äas, kdy pracuji. Můžu si rozvrhnout smÄ›ny podle sebe, můžu vylézt z postele a nemusím se stresovat, že mám jít nÄ›kam na vlak, že musím nÄ›kde jeÅ¡tÄ› kus cestovat. Takže rozhodnÄ› opravdu to ÄlovÄ›ka straÅ¡nÄ› zmÄ›ní, a je to straÅ¡nÄ› fajn, takže urÄitÄ› kdo jeÅ¡tÄ› nemá zkuÅ¡enosti s pracováním z domova, tak rozhodnÄ› to vyzkouÅ¡ejte. Protože opravdu vás to zmÄ›ní do lepšího, a uvidíte, že se vám bude i víc daÅ™it a zahodit se opravdu hodnÄ› toho stresu, protože mÄ› to opravdu prospÄ›lo.