Jednou z vÄ›cí, která je dnes v politice na vzestupu, je bezpochyby populismus. Abychom se o tom pÅ™esvÄ›dÄili, staÄí se jen podívat na výsledky posledních voleb v nÄ›kolika sousedních státech. Je vÅ¡ak otázkou, proÄ se právÄ› této formÄ› politiky tak daří. PÅ™eci jen, svým voliÄům toho tolik nenabízí. Nebo ano?

 

Pravdou je, že populismus využívá momentálních nálad obÄanů, a také s nimi manipuluje, Äasto s pomocí zpráv, které vypouÅ¡tí. Typickým příkladem je tÅ™eba vyvolávání strachu z migrantů, islámského náboženství a mnoha dalších vÄ›cí. Strach je totiž velmi silným motivátorem. Problém vÅ¡ak je, že on samotný nestaÄí. Je potÅ™eba jej také využít. A to lze hned nÄ›kolika způsoby.

 

volební lístek

 

V první Å™adÄ› se tím odvádí pozornost od skuteÄných problémů, které nás trápí, avÅ¡ak které nejsou tak snadno Å™eÅ¡itelné. Pokud si nÄ›jaký vymyslíme, lze také navrhnout jeho jednoduché Å™eÅ¡ení. A vzhledem k tomu, že onen problém od poÄátku ani neexistoval, nebo tedy ani zdaleka ne v takové míře, v jaké jej populisté prezentovali, mohou se následnÄ› po volbách chlubit, že jej vyÅ™eÅ¡ili – nebo o nÄ›m prostÄ› pÅ™estanou mluvit, a lidé to zaÄnou brát tak, že onen problém je vyÅ™eÅ¡en.

 

jak funguje populismus

 

Další výhodou je, že na rozdíl od jiných politiků nabízí populisté snadná, rychlá a jednoduchá Å™eÅ¡ení, a to i u vÄ›cí, které tak jednoduché nejsou. PÅ™i troÅ¡e zamyÅ¡lení pak ÄlovÄ›ku dojde, že to nemůže fungovat. AvÅ¡ak lidé na to slyší, pÅ™edevším pak proto, že jím to dodává pocit jistoty. Vidí, že nÄ›kdo koneÄnÄ› pÅ™iÅ¡el se způsobem, jak danou vÄ›c vyÅ™eÅ¡it, a to tak, aby se jich to nijak nedotklo.

 

Je vÅ¡ak jasné, že toto rozhodnÄ› není nÄ›kdo, kdo by mÄ›l být ve vládÄ›. RadÄ›ji bychom mÄ›li volit politiky, kteří nabízí sice pomalejší, složitÄ›jší a horší, ale zároveň uskuteÄnitelná Å™eÅ¡ení, byÅ¥ jejich dopady pocítíme vÅ¡ichni. Ti totiž mají skuteÄnou vizi, jak a kam chtÄ›jí naÅ¡i zemi dostat. Populistům jde pouze o to, aby se dostali k moci – a to ke správÄ› zemÄ› rozhodnÄ› nestaÄí.