Péče o pozemky nekončí tím že je člověk oplotí. Zahrada, stavební parcela i lesy či louky je potřeba pravidelně udržovat. Mezi základní údržbu pozemku patří zejména sekání trávy. Tato činnost sice nepatří mezi nejoblíbenější, ale je potřeba ji dělat. Pokud se tráva neseká pravidelně, velmi rychle zaroste celá plocha plevelem a dokonce někdy i náletovými dřevinami.

most zahrada

Co váš pozemek potřebuje?
Koupili jste stavební parcelu a potřebujete ji upravit než začnete stavět? Pokud se na pozemku několik let nic nedělo, pravděpodobně na pozemku najdete leccos, od přestárlé trávy s velmi hlubokými kořeny, přes náletové stromky až po pařezy spadlých stromů. Takto zanedbané pozemky je potřeba před stavbou náležitě připravit a není to jednoduchá práce. Je potřeba parcelu kompletně vyčistit protože se bude bagrovat základová deska a napojovat sítě.

Zahrady potřebují péče ještě víc. Kdo má zahradu asi tuší, jak náročné je se o ni starat. Sázení sazenic, pletí záhonů a střih stromů je to nejmenší. Jakmile zaprší, máte plevel zpět a je zase potřeba jej vytrhat. Totéž platí o sekání trávy. I ta roste jako z vody. Nemusíte mít trávu všude posekanou na centimetr, takový trávník není ani žádoucí s ohledem na výskyt hmyzu a dalších živočichů. Není tedy tři trávu sekat každý týden, ale je možné ji sekat jednou až dvakrát měsíčně. Tak bude tráva zelená protože bude mít dostatek vláhy a zároveň nebudete mít zahradu plnou plevele.

sekačka na trávu

Někdy není síla nebo čas pozemek posekat, a tak se nabízí otázka jak jej mít i přesto v dobrém stavu. Jednou z variant je vložit údržbu zahrady do rukou profesionální firmy. Sekání trávy Ostrava vám nabízí nejen pravidelnou údržbu ale i přípravu pozemků před stavbou. Ceny jsou příznivé a vždy získáte potřebnou cenovou kalkulaci, ke které je potřeba navštívit pozemek a zhodnotit jeho stav.